top of page

Modlitwy i inne teksty do pobrania

(Żeby otworzyć wybrany tekst, kliknij na jego tytuł)

Klasyczne teksty i modlitwy

 

Modlitwa Samantabhadry, Recytacja Imion Mandziuśriego, 

Modlitwa o odrodzenie się w Dełaczien 

Modlitwa do Rdzennego Guru  - Taszi Tobgjal Łangpo De

Modlitwa przed jedzeniem 

Przyzywanie Tary

Aśwagosza - Pięćdziesiąt strof o oddaniu dla guru

Atiśa - Girlanda klejnotów bodhisattwy

Atiśa - Lampa rozświetlająca ścieżkę przebudzenia

Atiśa - Modlitwa ofiarowania lampki

Atiśa - Rada dla Dziangciuba O

Atiśa - Kwintesencja nauk o ćwiczeniu umysłu

Buton Rinczen Drub - Trzy po trzy

Dhamapa - Doha

Dharmapa - Doha

Dharmarakszita - Obracające się ostrze umysłu

Dignaga - Doha

Dipamkaraśridżniana - Doha

Dzietsyn Dragpa Gjaltsen - Jak wziąć sobie praktykę do serca

Gesze Czekała - Ćwiczenie umysłu w siedmiu punktach

Gesze Langri Thangpa - Osiem wersów treningu umysłu

Gesze Langri Thangpa - Osiem strof

Gjalse Tokme Zangpo - Trzydzieści siedem praktyk bodhisattwy

Gjalse Tokme Zangpo - Przeobrażanie choroby i innych okoliczności

Gjalse Tokme Zangpo - Komentarz do Siedmiu punktów ćwiczenia umysłu

Lilabhadra - Doha

Longczien Rabdziam - Bezcenna rada - wszystko o bardo

Longczien Rabdziam - Zwierciadło ostatecznego

Longczien Rabdziam - Sześć najważniejszych pouczeń

Longczien Rabdziam - Trzydzieści serdecznych rad

Longczien Rabdziam - Przewodnik po miejscach pogłębiania samadhi

Longczien Rabdziam - Wadżrapieśń metafor i znaczeń

Lorepa - Doha o sześciu powodach do praktyki

Luhipa - Doha

Kambala - O niespętaniu i puszczaniu wodzy

Kukuripa - Doha

Mekhala - Doha

Milarepa - Rada

Milarepa - Rada dla myśliwego

Milarepa - Obraz, dźwięk, refleks, echo

Nagardżuna - Pochwała dwunastu czynów Buddy

Nagardżuna - List do przyjaciela

Naropa - Zwięzłe wersy Mahamudry

Naropa - Streszczenie Mahamudry

Niangral Nima Ozer - Nauka kostura

Niguma - Wielka Pieczęć

Padmasambhawa - Wielka doskonałość

Pema Lingpa - Modlitwa aspiracji Jeszie Tsogjal

Prakasa - Doha

Ratna Lingpa - Jak spędzać dziesiąty dzień miesiąca

Reczungpa - Pięć definicji

Rigdzin Godem - ModlitwaSamantabhadry

Rigdzin Tsełang Norbu - Rada dla króla

Rongton Szedzia Kunrig - Wrota radości ścieżki wyzwowolenia

Sakja Pandita - Cudowne Pouczenie na godzinę śmierci

​Sakja Pandita - Medytacja Amitabhy

Siakjaśribhadra - Czyste widzenie i postępowanie

Siawaripa - Doha

Seczien Kunga Ningpo - Pożegnanie z przywiązaniem

Szang Tsondru Dragpa - Dwanaście i pół ułomnych strof

Taranatha - O kultywowaniu prawości

Tennji Lingpa - Medytacja nietrwałości

Thantong Gjalpo - Modlitwa, która uratowała sakję

Thantong Gjalpo - Schronienie zewnętrzne, wewnętrzne i tajemne 

Thantong Gjalpo - Modlitwa o zażegnanie słowami prawdy strachu przed wojną

Tilopa - Sześć gwoździ

Tsangnjon Heruka - Pieśń esencji wielkiego pojazdu

Tsarcien Losal Gjatso - Praktyka skończona

Tsongkhapa - Trzy aspekty ścieżki

Tsongkhapa - Migtsema

Tsongkhapa - Modlitwa do Saraswati

Tsongkhapa - Modlitwa stopni ścieżki

Tsongkhapa - Kwintesencja praktyki dharmy

Wimalamitra - Ćwiczenie umysłu

Nauki współczesnych mistrzów

 

I Dodrupczien Dzigme Thrinle Ozer - Modlitwa na godzinę śmierci

I Dalajlama Gendun Drub - Klejnot w koronie mądrych

II Dalajlama Gendun Gjatso - Modlitwa o rozkwit dobroci

II Dalajlama Gendun Gjatso - Wymiana siebie na innych

II Dalajlama Gendun Gjatso - Wymiana siebie na innych

III Dodrupczien Dzigme Tenpe Nima - Rada dla umierającego  

III Dodrupczien Dzigme Tenpe Nima - Wprowadzenie choroby na ścieżkę

III Dodrupczien Dzigme Tenpe Nima - O bezmyślności myślicieli

III Dodrupczien Dzigme Tenpe Nima - Pragnienie 

III Dodrupczien Dzigme Tenpe Nima - O widzeniu Lamy jako Buddy

III Dodrupczien Dzigme Tenpe Nima - Przeobrażanie cierpienia i szczęścia

Nauki III Dodrupcziena o sprzątaniu świątyni  - Tulku Thondup

III Karmapa Rangdziung Dordże - Serdeczna rada w jednym słowie

III Karmapa Rangdziung Dordże - Patrząc w umysł

IV Dodrupczien Tupten Trinle Pal Zangpo - Gurujoga

V Dalajlama Lobsang Gjatso - Krótka dokpa Wadżrakili

V Karmapa Deszin Sziekpa - Natura samsary i nirwany

VII Dalajlama Kelzang Gjatso - Deszcz osiągnięć

VII Dalajlama Kelzang Gjatso - Medytacja

VIII Karmapa Mikjo Dordże - Słowo o sutrze winaji

X Karmapa Cziojing Dordże - Modlitwa Bodhiczitty

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Świetlista natura umysłu

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Ścieżki buddyzmu tybetańskiego

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Modlitwa o spełnienie życzeń

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Tęskne wołanie

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Cztery szlachetne prawdy

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - 37 aspektów ścieżki do Przebudzenia

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Słowa prawdy

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Osiem strof

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - W Wesak 2020

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Lampa rozświetlająca ścieżkę

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Metoda

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Jak praktykować

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Śmierć i umieranie z perspektywy buddyjskiej

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Pełne tęsknoty wołanie do współczującego mistrza Padmasambhawy

XV Karmapa Khakhjab Dordże - Modlitwa do Jeszie Tsogjal 

XV Karmapa Khakhjab Dordże - Rada dla Ogjen Tsomo

XVI Karmapa Rangdziung Dordże - Pochwała Tary

XVI Karmapa Rangdziung Dordże - Przypomnienie

XVI Karmapa Rangdziung Dordże - Odpłata za dobroć matki

Adeu Rinpocze - Oddanie i wyrzeczenie

Adzom Gjalse Gjurme Dordże - Rada dla początkujących, przeszkody w medytacji

Alak Zenkar Rinpocze - Krótki opis dziewięciu pojazdów

Aleksander Berzin - Etyka buddyjska a adaptacja kulturowa

Bardor Tulku - List do Tengi Rinpoczego

Bathur Khenpo Thubga - Modlitwa

Censzap Serkong Rinpocze - Budda, Dharma, Sangha

Czadral Rinpocze - Rada

Czadral Rinpocze - Odpowiedź w trzech sylabach - autobiografia

Czadral Rinpocze - Spontaniczna rada w modlitwie

Czadral Rinpocze - O pożytkach ratowania życia

Czadral Rinpocze - Deklaracja

Czamaripa - Doha

Czimi Rinpocze - Nocna wizja

Czokgjur Lingpa - O mierzeniu postępów na ścieżce

Czokgjur Lingpa - Do serca

Deszung Rinpocze - Buddyzm bez sekt

Dilgo Khjentse Rinpocze - Nauki przed trzyletnim odosobnieniem

Dilgo Khjentse Rinpocze - Serdeczna rada w czterech zdaniach

Dilgo Khjentse Rinpocze - Natura Buddy

Dilgo Khjentse Rinpocze - Umysł

Dilgo Khjentse Rinpocze - Nauczyciel ostateczny

Dilgo Khjentse Rinpocze - Rada dla Dziamjanga Gjaltsena

Drugpa Kunle - Jednoczesne urzeczywistnienie sześciu jog Naropy

Drubłang Tsokni - Spontaniczna pieśń

Drupon Khen Rinpocze - List do drogiego ucznia

Duddziom Lingpa - Bez tytułu 

Duddziom Rinpocze - Nektar świętych serc

Duddziom Rinpocze - Praktyka

Duddziom Rinpocze - Lama niedościgły

Duddziom Rinpocze - Krótka rada

Duddziom Rinpocze - Spójrz na to zdjęcie

Duddziom Rinpocze - Wszystkie zjawiska bytu samsary i nirwany

Duddziom Rinpocze - Ta tu naga świadomość

Duddziom Rinpocze - Modlitwa o długie życie Dodrupciena Rinpoczego

Duddziom Rinpocze - Kilka uwag

Duddziom Rinpocze - Trzy nieodzowne praktyki - Rada dla Dzinpy

Duddziom Rinpocze - Rada dla ciebie

Duddziom Rinpocze - Rada dla Longsala Dordże

Duddziom Rinpocze - Modlitwa dzogczen

Duddziom Rinpocze - Natura umysłu

Duddziom Rinpocze - Lama klejnot życzeń

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Panaceum na wszystko

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Rada dla siebie

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - O poznawaniu natury umysłu

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Błoga ścieżka przebudzenia

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Rada w czterech punktach

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Sznur pereł

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Słodki nektar niedościgłego pojazdu

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Spontaniczna pieśń doświadczenia

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Rada dla Gardzie Khamtrula Rinpocze

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Dobywanie esencji poglądu

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Pieśń na drogę z Sikkimu do Tybetu

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Serdeczna rada w pigułce

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Rada dla Ani Kalczo

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Bezpośrednie pouczenie

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Rada dla Dziamjanga Losala

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Rada konieczna

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Pieśń smutku

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Rada dla siebie - Wyznanie przywar

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Hak współczucia

Dziamjang Khjentse Łangpo - Nektar umysłu

Dziamjang Khjentse Łangpo - Pieśń pożegnania z 4 przywiązaniami

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje - Rada dla Lhałanga Taszi

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje - Pogląd i medytacja

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje - Mahamudra

Dzigme Lingpa - Modlitwa podstawy, ścieżki i owocu

Dzigme Lingpa - Pochwała dwunastu czynów Buddy

Dzigme Lingpa - Rada

Dzigme Lingpa - Sześć paramit

Dzigme Lingpa - Modlitwa ostatnich dni

Dziu Mipham - Koło analizy i medytacji oczyszczających

    aktywność mentalną

Dziu Mipham - Rada dla początkujących

Dziu Mipham - Lampa rozpraszająca ciemności

Dziu Mipham - Cztery tradycje duchowe Tybetu

Dziu Mipham - Spoczynek, ruch i świadomość

Dziu Mipham - Esencja umysłu

Dziu Mipham - Natura umysłu w trzech punktach

Dziu Mipham - Esencja 84000 nauk Dharmy

Dziu Mipham - Głębokie pouczenie siamathy

Dzogczen Ponlop Rinpocze - Słońce błogosławieństw

Dzongngon Pema Thugcziok Dordże -

    Proste przeniesienie dla bezbronnych zwierząt

Dzongsar Khjentse Rinpocze - Czyste, wyraźne, żywe

Garczien Rinpocze - Więzienny tonglen Khenpo Munsela

Gendun Czopel - Pochwała Tary

Gjaltsab Rinpocze - Dudnienie bębna

Gungtang Tenpa Łangciuk - Modlitwa elektrycznej lampki

James Low - Świetliste dążenie

James Low - Antologia wykładów Czime Rigdzina Rinpocze

Jukhok Czadralła - Rada dla Damngaka Gjatso

Jutang Lin - Pulsowanie oceanu

Jutang Lin - Wyrzeczenie

Jutang Lin - Działanie zrodzone z totalności

Karma Czagme - Przeniesienie

Karma Mijo - Stan rzeczy

Khamtrul Kunga Tenzin - Esencja czystego złota

Khandro-la - Modlitwa o zmienienie nieszczęść pandemii w ścieżkę

Khenpo Dzigme Puntsok - O drogę pytajcie tych, co ją przeszli

Khenpo Dzigme Puntsok - Dlaczego nie jesteśmy szczęśliwi

Khenpo Dzigme Puntsok - Rada z głębi serca

Khenpo Dzigme Puntsok - Słońce błogosławieństw

Khenpo Dzigme Puntsok - Pieśń zwycięstwa. Cudowna muzyka niebiańskiego bębna

Khenmo Rigdzin Czodron - Wołanie do Tybetańczyków

Khenpo Gangszar Łangpo Rinpocze - Wymiotując złotem

Khenpo Gangszar Łangpo -

    Przyśpiewka o wprowadzeniu w widzenie Wielkiej Doskonałości

Khenpo Gangszar Łangpo -

    Naturalne wyzwalanie każdej napotkanej rzeczy

Khenpo Gangszar Łangpo - Pieśń znaków

Khenpo Gangszar Łangpo - Ku pomocy w usuwaniu przeszkód​

Khenpo Gangszar Łangpo - Gurujoga

Khenpo Gangszar Łangpo - Wstępne praktyki mahamudry

Khenpo Gangszar Łangpo - O urzeczywistnieniu esencji umysłu

Khenpo Munsel - Nie ma Dharmy bez czystej zasługi

Khenpo Pema Wadżra - Wyzwalające napomnienie

Khenpo Sordagje - Najwyższe pouczenie

Khenpo Szenga - Praktyka Jidama

Khenpo Szenga - Aspiracja drogi środka 

Khenpo Szenga - Trzy szlachetne zasady

Khenpo Szenga - W tej czystej świadomości

Khenpo Szenga - Duchowe pieśni

Khenpo Taszi Ozer - Rada

Khenpo Tsultrim Gjatso - Sam

Khenpo Tsultrim Gjatso - Esencja traktatu Maitrei o odróżnianiu zjawisk od czystego znaczenia

Khenpo Tsultrim Gjatso - Dźwięk konchy Dharmy, Esencja trzech jan

Khenpo Tsultrim Lodro - Buddyjski styl życia

Khenpo Tsultrim Lodro - Ku pomnażaniu prawości

Kyncziok Tenpe Dronme - Strofy medytacji nietrwałości

Lodi Gjari Rinpocze - Wizja

Lodi Gjari Rinpocze - Modlitwa do Dalajlamy

Minling Czung Rinpocze - Modlitwa błagalna do Padmasambhawy

Njala Pema Dudul - Porzucenie ośmiu doczesnych trosk

Njala Pema Dudul - Znaki przyswojenia wspólnych praktyk        wstępnych

Njala Pema Dudul - Przeniesienie Dharmakai

Njoszul Khen Rinpocze - Rada na jednym oddechu

Onpo Khjenrab Czioki Ozer - O pamiętaniu rodziców 

Patrul Rinpocze - Rada

Patrul Rinpocze - Schronienie i Bodhiczitta

Patrul Rinpocze - O naturze umysłu

Patrul Rinpocze - Krótkie przedstawienie bardo

Patrul Rinpocze - Znajomość jednego wyzwala wszystko

Patrul Rinpocze - Pogłębianie koncentracji

Patrul Rinpocze - Rada

Patrul Rinpocze - Sam do siebie

Patrul Rinpocze - Krótka lungta Tary

Patrul Rinpocze - 9 aspektów i kryteriów pracy dla istot

Patrul Rinpocze - O sprzecznościach

Patrul Rinpocze - Cztery pragnienia kadampów

Patrul Rinpocze - Rada dla Abu

Penor Rinpocze - Odbieranie nauk

Sakja Trizin Ngałang Kunga Rinpocze - Natura Umysłu

Samdong Rinpocze - Ośmioraka szlachetna ścieżka

Sangje Nienpa Rinpocze - Saga Dała

Sangje Nienpa Rinpocze - Naturalny stan

Sangje Nienpa Rinpocze - Napomnienie

Sangje Nienpa Rinpocze - Pokłon pierwotnej przestrzeni podstawy

Sangje Nienpa Rinpocze - Najlepszym darem jest Dharma

Sangje Nienpa Rinpocze - Panaceum na stres

Sera Khandro - Krótka rada

Sera Khandro - Modlitwa do ziszczającej życzenia szlachetnej Tary

Szabkar - Pieśń współczucia

Szabkar - Pieśń praktyki

Szabkar - Tylko tyle

Szabkar - Krótkie praktyki wstępne

Szabkar - Prośba 

Szabkar - Wspominając matkę

Szabtrung Ngałang Namgjal - Szesnaście razy o sobie

Szeczien Gjaltsab Gjurme Pema Namgjal - Ku pamięci

Tenga Rinpocze - Łączenie praktyki z codziennym życiem

Tenga Rinpocze - Praktyka mahamudry

Tenga Rinpocze - Sześć wersów Pierwszego Karmapy

Terdak Lingpa - Ostatnie słowa

Terton Sogjal Lerab Lingpa - Rada

Thukłan Czioki Nima - Serdeczna rada w sprawie zachowania

     na co dzień

Traleg Rinpocze - Samowyzwolenie

Trulszik Rinpocze - Rada

Trungpa Rinpocze - List do Marpy

Tulku Urgjen Rinpocze - Trzy doskonałości

bottom of page