Modlitwy i teksty do pobrania

 

Modlitwy o długie życie:

 

Modlitwy na obchody parinirwany Czime Rigdzina Rinpocze

Modlitwa o szybkie odrodzenie się Czime Rigdzina Rinpocze 

Modlitwa o szybkie odrodzenie się Taklunga Tsetrula Rinpocze 

Modlitwa o długie życie Czime Gjaltsena Rinpocze 

Modlitwa o długie życie Dodrupcziena Rinpocze 

Modlitwa o długie życie Tulku Thondupa Rinpocze 

Modlitwa o długie życie Tulku Urgjena Cziemczioka 

Modlitwa o długie życie Tulku Migme Dordże 

Modlitwa o długie życie Dziomo Gudrun 

Modlitwa o długie życie Jamesa Lowa 

Modlitwa o długie życie Tulku Czioki Gjaltsena 

Modlitwa o długie życie X Rigdzina Czienpo

Modlitwa do mistrzów klasztoru Khordong

 

 

Klasyczne teksty i modlitwy

 

Modlitwa Samantabhadry, Recytacja Imion Mandziuśriego, Modlitwa o odrodzenie się w Dełaczien 

Modlitwa do Rdzennego Guru  - Taszi Tobgjal Łangpo De

Modlitwa przed jedzeniem 

Przyzywanie Tary

Aśwagosza - Pięćdziesiąt strof o oddaniu dla guru

Atisia - Girlanda klejnotów bodhisattwy

Atisia - Modlitwa ofiarowania lampki

Atisia - Rada dla Dziangciuba O

Atisia - Kwintesencja nauk o ćwiczeniu umysłu

Buton Rinczen Drub - Trzy po trzy

Dharmarakszita - Obracające się ostrze umysłu

Dignaga - Doha

Dipamkaraśridżniana - Doha

Dzie Tsongkhapa - Trzy aspekty ścieżki

Dzie Tsongkhapa - Migtsema

Dzie Tsongkhapa - Modlitwa do Saraswati

Gesze Czekała - Ćwiczenie umysłu w siedmiu punktach

Gesze Langri Thangpa - Osiem wersów treningu umysłu

Gesze Langri Thangpa - Osiem strof

Gjalse Tokme Zangpo - Trzydzieści siedem praktyk bodhisattwy -

Gjalse Tokme Zangpo - Przeobrażanie choroby i innych okoliczności

Gjalse Tokme Zangpo - Komentarz do Siedmiu punktów ćwiczenia umysłu

Lilabhadra - Doha

Longczien Rabdziam - Bezcenna rada - wszystko o bardo

Longczien Rabdziam - Zwierciadło ostatecznego

Longczien Rabdziam - Sześć najważniejszych pouczeń

Longczien Rabdziam - Trzydzieści serdecznych rad

Longczien Rabdziam - Przewodnik po miejscach pogłębiania samadhi

Luhipa - Doha

Kukuripa - Doha

Mekhala - Doha

Milarepa - Rada

Nagardżuna - Pochwała dwunastu czynów Buddy

Nagardżuna - List do przyjaciela

Naropa - Zwięzłe wersy Mahamudry

Naropa - Streszczenie Mahamudry

Niguma - Wielka Pieczęć

Padmasambhawa - Wielka doskonałość

Pema Lingpa - Modlitwa aspiracji Jeszie Tsogjal

Prakasa - Doha

Rigdzin Dzigme Lingpa - Pochwała dwunastu czynów Buddy
Rongton Szedzia Kunrig - Wrota radości ścieżki wyzwowolenia

Sakja Pandita - Cudowne Pouczenie na godzinę śmierci

Sakja Pandita - Medytacja Amitabhy

Seczien Kunga Ningpo - Pożegnanie z przywiązaniem

Thantong Gjalpo - Modlitwa, która uratowała sakję 

Tilopa - Sześć gwoździ

Tsarcien Losal Gjatso - Praktyka skończona

Wimalamitra - Ćwiczenie umysłu

 

Nauki współczesnych mistrzów

 

I Dodrupczien Dzigme Thrinle Ozer - Modlitwa na godzinę śmierci

II Dalajlama Gendun Gjatso - Wymiana siebie na innych

III Dodrupczien Dzigme Tenpe Nima - Rada dla umierającego  

III Dodrupczien Dzigme Tenpe Nima - Wprowadzenie choroby na ścieżkę

III Dodrupczien Dzigme Tenpe Nima - O bezmyślności myślicieli

III Dodrupczien Dzigme Tenpe Nima - Pragnienie 

III Dodrupczien Dzigme Tenpe Nima - O widzeniu Lamy jako Buddy

III Dodrupczien Dzigme Tenpe Nima - Przeobrażanie cierpienia i szczęścia

Nauki III Dodrupcziena o sprzątaniu świątyni  - Tulku Thondup Rinpocze

III Karmapa Rangdziung Dordże - Serdeczna rada w jednym słowie

III Karmapa Rangdziung Dordże - Patrząc w umysł

V Dalajlama Lobsang Gjatso - Krótka dokpa Wadżrakili

V Karmapa Deszin Sziekpa - Natura samsary i nirwany

VII Dalajlama Kelzang Gyatso - Deszcz osiągnięć

VIII Karmapa Mikjo Dordże - Słowo o sutrze winaji

X Karmapa Cziojing Dordże - Modlitwa Bodhiczitty

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Świetlista natura umysłu

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Ścieżki buddyzmu tybetańskiego

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Modlitwa o spełnienie życzeń

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Tęskne wołanie

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Cztery szlachetne prawdy

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - 37 aspektów ścieżki do Przebudzenia

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Słowa prawdy

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - Osiem strof

XIV Dalajlama Tenzin Gjatso - W Wesak 2020

XV Karmapa Khakhjab Dordże - Modlitwa do Jeszie Tsogjal 

XVI Karmapa - Pochwała Tary

XVI Karmapa - Przypomnienie

Adeu Rinpocze - Oddanie i wyrzeczenie

Adzom Gjalse Gjurme Dordże - Rada dla początkujących, przeszkody w medytacji

Bardor Tulku - List do Tengi Rinpoczego

Czadral Rinpocze - Rada

Czadral Rinpocze - Odpowiedź w trzech sylabach - autobiografia

Czadral Rinpocze - Spontaniczna rada w modlitwie

Czamaripa - Doha

Deszung Rinpocze - Buddyzm bez sekt

Dilgo Khjentse Rinpocze - Nauki przed trzyletnim odosobnieniem

Dilgo Khjentse Rinpocze - Serdeczna rada w czterech zdaniach

Dilgo Khjentse Rinpocze - Natura Buddy

Dilgo Khjentse Rinpocze - Umysł

Drubłang Tsokni - Spontaniczna pieśń

Duddziom Lingpa - Bez tytułu 

Duddziom Rinpocze - Nektar świętych serc

Duddziom Rinpocze - Praktyka

Duddziom Rinpocze - Lama niedościgły

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Panaceum na wszystko

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - Rada dla siebie

Dziamjang Khjentse Czioki Lodro - O poznawaniu natury umysłu

Dziamjang Khjentse Łangpo - Nektar umysłu

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje - Rada dla Lhałanga Taszi

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje - Pogląd i medytacja

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje - Mahamudra

Dzigme Lingpa - Modlitwa podstawy, ścieżki i owocu

Dziu Mipham - Koło analizy i medytacji oczyszczających aktywność mentalną

Dziu Mipham - Rada dla początkujących

Dziu Mipham - Lampa rozpraszająca ciemności

Dziu Mipham - Cztery tradycje duchowe Tybetu

Dziu Mipham - Spoczynek, ruch i świadomość

Dziu Mipham - Esencja umysłu

Dzogczen Ponlop Rinpocze - Słońce błogosławieństw

Dzongngon Pema Thugcziok Dordże - Proste przeniesienie dla bezbronnych zwierząt

Dzongsar Khjentse Rinpocze - Czyste, wyraźne, żywe

Gendun Czopel - Pochwała Tary

Gjaltsab Rinpocze - Dudnienie bębna

Gungtang Tenpa Łangciuk - Modlitwa elektrycznej lampki

James Low - Świetliste dążenie

James Low - Antologia wykładów Czime Rigdzina Rinpocze

Jutang Lin - Pulsowanie oceanu

Jutang Lin - Wyrzeczenie

Jutang Lin - Działanie zrodzone z totalności

Khamtrul Kunga Tenzin - Esencja czystego złota

Khenpo Dzigme Puntsok - O drogę pytajcie tych, co ją przeszli

Khenpo Dzigme Puntsok - Dlaczego nie jesteśmy szczęśliwi

Khenpo Dzigme Puntsok - Rada z głębi serca

Khenpo Dzigme Puntsok - Słońce błogosławieństw

Khenmo Rigdzin Czodron - Wołanie do Tybetańczyków

Khenpo Gangszar Łangpo Rinpocze - Wymiotując złotem

Khenpo Gangszar Łangpo Rinpocze - Przyśpiewka o wprowadzeniu w widzenie Wielkiej Doskonałości

Khenpo Gangszar Łangpo Rinpocze - Naturalne wyzwalanie każdej napotkanej rzeczy

Khenpo Pema Wadżra - Wyzwalające napomnienie

Khenpo Sordagje - Najwyższe pouczenie

Khenpo Szenga - Praktyka Jidama

Khenpo Szenga - Aspiracja drogi środka 

Khenpo Szenga - Trzy szlachetne zasady

Khenpo Szenga - W tej czystej świadomości

Khenpo Taszi Ozer - Rada

Khenpo Tsultrim Lodro - Buddyjski styl życia

Khenpo Tsultrim Lodro - Ku pomnażaniu prawości

Kyncziok Tenpe Dronme - Strofy medytacji nietrwałości

Lodi Gjari Rinpocze - Wizja

Lodi Gjari Rinpocze - Modlitwa do Dalajlamy

Minling Czung Rinpocze - Modlitwa błagalna do Padmasambhawy

Njala Pema Dudul - Porzucenie ośmiu doczesnych trosk

Njoszul Khen Rinpocze - Rada na jednym oddechu

Patrul Rinpocze - Rada

Patrul Rinpocze - Schronienie i Bodhiczitta

Patrul Rinpocze - O naturze umysłu

Patrul Rinpocze - Krótkie przedstawienie bardo

Patrul Rinpocze - Znajomość jednego wyzwala wszystko

Patrul Rinpocze - Pogłębianie koncentracji

Patrul Rinpocze - Rada

Patrul Rinpocze - Sam do siebie

Penor Rinpocze - Odbieranie nauk

Sakja Trizin Ngałang Kunga Rinpocze - Natura Umysłu

Samdong Rinpocze - Ośmioraka szlachetna ścieżka

Sangje Nienpa Rinpocze - Saga Dała

Szabkar - Pieśń współczucia

Szabkar - Pieśń praktyki

Szabkar - Tylko tyle

Szabkar - Krótkie praktyki wstępne

Tenga Rinpocze - Łączenie praktyki z codziennym życiem

Thukłan Czioki Nima - Serdeczna rada w sprawie zachowania na co dzień

Traleg Rinpocze - Samowyzwolenie

Trulszik Rinpocze - Rada

Tulku Urgjen Rinpocze - Trzy doskonałości

 

 

© Copyright 2017 Związek Buddyjski Khordong, Darnków 18, 57-343 Lewin Kłodzki