top of page

Krótka autobiografia

Taklunga Tsetrula Rinpocze

Urodziłem się w roku 1926, w Środkowym Tybecie, w pobliżu jeziora Jardrok, gdzie Guru Rinpocze pozostawił odciski dłoni. Nieopodal miejsca moich narodzin, w Taklung, był ważny klasztor Taklung Tse, związany z Thubten Dordże Drak, głównym klasztorem linii Dziangter, należącej do tradycji Ningma. W XIX wieku Namkha Longjang, wielki khenpo z Dordże Drak, rozpoznał w jednym z mnichów Taklung Tse inkarnację Ngok Czioku Dordże. Kunzang Czioku nadal prowadził życie zwyczajnego mnicha, studiował i praktykował, aż w końcu został wadżraczarią. Całe życie poświęcił praktyce i osiągnięciu oświecenia. Mówi się, że bogini  Dusolma, strażniczka Ngok, zobowiązała się mu służyć. Jego inkarnacja, Thubten Czokji Njima, także zaczynał życie jako zwykły mnich i po pewnym czasie osiągnął pozycję lopona. Niestety, w młodym wieku odszedł do czystych krain. Dziewiąty Dodrak Rigdzin, Cziołang Niamnji Dordże, podczas medytacji miał wizję, dzięki której rozpoznał we mnie tulku Thubtena Czokji Njimy.

 

Mając pięć lat, przybyłem do klasztoru Taklung Tse, otrzymałem moje pierwsze ślubowania i zostałem intronizowany jako tulku. Mając osiem lat, zamieszkałem w klasztorze Thubten Dordże Drak. Nauczyłem się wszystkich aspektów rytuałów i sztuki sakralnej. Od czternastego roku życia studiowałem z Pało Rinpocze. Był on bliskim uczniem wielkiego lamy z klasztoru Dzogczen, Khenpo Szengi. Kiedy miałem piętnaście lat, starszy khenpo z klasztoru Gotsa, bliski uczeń poprzedniego Dodrak Rigdzina, udzielał inicjacji i przekazów linii Dziangter obecnemu Dodrak Rigdzinowi, Namdrolowi Gjatso. Miałem wtedy szczęście otrzymać większość z tych przekazów i inicjacji, a także inne nauki Dzogczen.

 

Mając dwadzieścia lat, otrzymałem od poprzedniego Seczien Rabdziama Rinpocze wszystkie inicjacje i przekazy Rinczen Terdzo. Mistrz odosobnień klasztoru Mindroling i poprzedni Lalung Sungtrul Rinpocze udzielili mi większości inicjacji i przekazów term Pema Lingpy, natomiast Golok Czieło Rinpocze przekazał mi całe Siedem Skarbów i inne nauki Longczien Rabdziama. W Dordże Drak otrzymałem wszystkie przekazy wyższych i niższych term Dziangter, przekazy kamy i nauki dotyczące natury umysłu. Przez kilka lat byłem khenpo w klasztorze Dordże Drak, a potem poproszono mnie o powrót do mojego klasztoru w Taklung.

Aby uczcić 2500 rocznicę parinirwany Buddy, wraz z rodziną udałem się na pielgrzymkę do Indii. W tym czasie sytuacja w Tybecie pogarszała się z roku na rok, aż w końcu nie dało się tam żyć W 1959 roku, wraz z kilkoma osobami, opuściliśmy ojczyznę, podróżując tylko nocami aż dotarliśmy do Indii. Zatrzymałem się w Sikkimie na dwa lata. W klasztorze Rumtek otrzymałem od wielkiego XVI Karmapy wszystkie inicjacje i przekazy Skarbnicy ustnych pouczeń oraz Skarbnicy mantr Kagju. W Kalimpongu, od Kjabdzie Duddzioma Rinpocze, otrzymałem wszystkie inicjacje i przekazy Wielkiej skarbnicy term, Kamy Ningma i niektórych term Duddzioma Lingpy. W Bhutanie Dilgo Khjentse Rinpocze przekazał mi zebrane nauki Miphama Rinpocze, a także inicjacje i przekazy Esencji Serca Longczienpy oraz inne nauki i tantry Dzogczen.

 

Później udałem się do nowej osady uchodźców tybetańskich w Simli w Indiach. Ponieważ Thubten Dordże Drak w Tybecie został całkowicie zniszczony, przez następne lata, by zbudować w Indiach nowy klasztor Dordże Drak, a dzięki temu ocalić i rozpowszechnić nauki linii Dziangter, współpracowałem z miejscową społecznością, biurem Dalaj Lamy, administracją lokalną oraz rządem. Obecnie w klasztorze żyje prawie osiemdziesięciu mnichów, a kilku przebywa na odosobnieniu.

Ofiarowałem ważnym lamom z różnych klasztorów w Bhutanie, Indiach i Nepalu inicjacje i przekazy Dziangter oraz innych linii. Otrzymali je między innymi Namkai Njingpo w Bhutanie, Kjabdzie Penor Rinpocze w Misouri i Dilgo Khjentse Rinpocze w klasztorze Szeczien w Nepalu. Poza tym wszystkim, którzy proszą o nauki Dharmy, zawsze udzielam wyjaśnień, inicjacji i przekazów praktyk wstępnych i głównych, w zależności od tego, co jest w danym przypadku właściwe.


 

Uzupełnienie

 

W 2012 roku poproszono Rinpocze o przyjęcie tytułu głowy tradycji Ningma na imigracji. Funkcję tę przyjął 6 marca 2012 roku.

23 grudnia 2015 roku w Bodghaja, podczas Ningma Monlam, Rinpocze opuścił ciało. Jak poinformowano, Rinpocze był w dobrym zdrowiu. Tego dnia wstał o 1.00 w nocy, wykonał codzienne rytuały i modlitwy, po czym o 2.30 wszedł w stan thukdam.

bottom of page