top of page

Archiwum Khordong

 

Archiwum Khordong jest inicjatywą zapoczątkowaną po śmierci Czime Rigdzina Rinpocze. Chcemy zgromadzić oraz udostępnić wszystkie wykłady, jakie zostały utrwalone podczas jego podróży po Europie. Dzięki zaangażowaniu uczniów Rinpocze, którzy nagrali jego nauki i zechcieli podzielić się nimi, są one teraz dostępne dla zainteresowanych. Materialy zostały zebrane w ośrodku Dropan Ling. Zamierzamy utworzyć w Berlinie drugie takie archiwum.

Tych, którzy posiadają niepublikowane nagrania nauk, a także tych, którzy chcieliby pomóc przy ich kopiowaniu, katalogowaniu i zapisie cyfrowym, prosimy o kontakt z Jackiem Skiruchą, tel. (+48) 609076375, jacekskirucha@gmail.com.

Ostatnio archiwum zostało wzbogacone o nauki, których udzielili w Dropan Ling inni lamowie. Wszystkie nagrania można zamówić pod podanym powyżej numerem telefonu lub wysyłając email.

Spis zarchiwizowanych nauk (pdf)

bottom of page