top of page

Krótka autobiografia Khenpo Tsangjanga Nimy

Kłaniam się szlachetnemu Lamie i przyjmuję schronienie w tym, który jest esencją
i emanacją wszystkich buddów.

W 37 praktykach bodhisattwy, bodhisattwa Thogme napisał: „Ponieważ niewiele studiowałem i mam niewielką wiedzę, moje pisma zapewne nie zadowolą uczonych”. Taka skromność powinna być cnotą wszystkich, którzy przekazują nauki. Mimo tego, by zadośćuczynić waszej prośbie, opowiem krótko o sobie.

Urodziłem się w 1979 r. w Dokham Sermodziong w okolicach Serty we Wschodnim Tybecie. W roku 1991 opuściłem dom, by przyjąć ślubowania mnicha i wstąpić do klasztoru Ngedon Dongag Czokhorling w Serdziong. Klasztor ten został założony w latach 80-tych XX w. przez Khencziena Cziojinga Khjabdala. Pod okiem mojego wuja, Khenpo Metoka, rozpocząłem naukę czytania i pisania, uczyłem się na pamięć tekstów i studiowałem Dharmę. Wuj był dla mnie niezwykle dobry.

W roku 1994 zostałem uczniem Khordong Khencziena Cziojing Khjabdala. Jest on sławnym uczonym i urzeczywistionym mistrzem, powszechnie nazywanym „drugim Milarepą”. Studiowałem z nim Madhjamakalankarę Szantarakszity i Ngalso Korsum Longczienpy, a także wiele innych klasycznych tekstów Sutry i Tantry. W tym czasie Khenpo Dała przekazał mi nauki Zer Nga (Pięć gwoździ) z tradycji Dziangter i Kunzang Lamej Szelung (Słowa mistrza Samantabhadry).  

W roku 1999 wstąpiłem do Buddyjskiego Instytutu Pięciu Nauk, Serta Larung
– największego na świecie uniwersytetu buddyjskiego. Studiując tam, otrzymałem
od Khenpo Dzigme Puntsoka nauki Kunzang Lamej Szelung, Bodhiczariawatarę
i wiele innych nauk Sutr i Tantr, w tym inicjacje (łang), ustne przekazy (lung)
i wskazówki do praktyki (trig) do komentarzy Dzogczen oraz Gujagarba Tantry.
Tulku Tenzin udzielił mi wielu różnych inicjacji, w tym inicjacji Dzogczen. Spotkałem tam także mojego rdzennego lamę, Khencziena Tsultrim Lodro. Zostałem jego uczniem i starałem się służyć mu jak najlepiej poprzez trzy aktywności, które sprawiają radość guru[1]. Khenpo Rinpocze jest prawdziwym bodhisattwą, pełnym dobroci i szczodrości. Miałem to szczęście, że otrzymałem od niego nauki na temat wszystkich dziedzin wiedzy buddyjskiej, a szczególnie astrologii Kalaczakry oraz pięciu głównych rozpraw filozoficznych. Przekazał mi on także wyjaśnienia do pochodzących z tradycji Kadam 7 punktów ćwiczenia umysłu, Ośmiu wersów o ćwiczeniu umysłu, 37 praktyk bodhisattwy oraz do komentarza Khenpo Ngagcziunga do nyndro Ningthik. Wszystkie te nauki są kluczowymi instrukcjami i niosą ze sobą błogosławieństwo wielu wielkich lamów. Khenpo Tsultrim Lodro nauczał ich w oparciu o własne doświadczenie. Przekazał je tysiącom uczniów, w tym mnie, by pomóc nam rozwinąć prawdziwe wyrzeczenie, bodhiczittę i zrozumienie pustki. Praktykowałem te nauki wytrwale, starając się stosować do jego wskazówek. Oprócz tego przez siedem lat studiowałem astrologię Kalaczakry z wielkim uczonym, Khenpo Gjepale z Dungkar.

Od roku 2006 uczestniczę w projekcie „Ocalanie życia i opieka nad istotami”.

Od roku 2009 osiem razy nauczałem w szkole Larung Zilnon, która jest oddziałem instytutu Larung. W latach 2010 – 2013 pracowałem jako khenpo w gompie Ser Horszul, w moim rodzinnym mieście. W latach 2012 – 2014 byłem członkiem komitetu skupiającego 32 gompy w Serta. Od roku 2013 nauczam astrologii Kalaczakry w Instutucie Pięciu Nauk w Serta. Od roku 2015 udzielam nauk w gompie Dziume Hor, która jest głównym klasztorem Dziu Miphama Rinpocze.

 

Chociaż niewiele we mnie mądrości, mam to szczęście, że od najmłodszego wieku mam związek ze świętą Dharmą i że spotkałem wielu wielkich lamów. W ciągu ostatnich dwudziestu lat spotkałem około dwudziestu wielkich mistrzów   otrzymałem od nich wiele nauk, które wytrwale studiowałem i praktykowałem. Wszyscy moi nauczyciele są dla mnie łaskawi i szczodrzy. Mam wrażenie, że jest to skutek dobrej karmy, którą niegdyś zgromadziłem.

Moim jedynym celem i najgorętszym pragnieniem jest być dobrym nauczycielem Dharmy. Pragnę propagować wszystkie nauki Buddy i przynosić innym pożytek, niczym cenna waza, klejnot albo drzewo spełniające życzenia.

Obym zawsze i w każdym rozpalał mądrość, niczym słońce i księżyc, których światło nigdy nie gaśnie. Obym przekazywał nauki linii, ochraniał ją i rozpowszechniał Dharmę, a szczególnie tradycję Ningma. Wierzę, że służba Dharmie Buddy jest moim obowiązkiem. Niech mnie w tym życiu pobłogosławią Trzy Klejnoty.

                                                                                                                        

 

1. Praktykowanie zgodnie z instrukcjami guru, 2. Służenie guru,
3. Składanie ofiar guru

bottom of page