top of page

Buddyzm jest zaliczany do trzech głównych religii świata, jednak nie opiera się na wierze w Boga, lecz na dążeniu do zrozumienia siebie i bycia w zgodzie ze swoją prawdziwą naturą. Służą temu niezliczone metody, odpowiednie dla osób o różnych predyspozycjach i skłonnościach. Całą tę różnorodność można zawrzeć w trzech wskazówkach przekazanych przez Buddę: nie szkodź innym, rób tylko to, co pozytywne, ćwicz swój umysł. 

Khordong i Dziangter, tradycje praktykowane w  Dropan Ling, ośrodku założonym przez Czime Rigdzina Rinpocze, należą do szkoły Ningmapa buddyzmu tybetańskiego. Wywodzą się one z nauk, które dotarły do Tybetu w VIII w.  dzięki Padmasambhawie. Część tych nauk została odkryta w późniejszych czasach. Zalicza się do nich np. Dziangter nauki odkryte przez Rigdzina Godema w XIV wieku,  oraz nauki linii Khordong, odkryte przez Nudena Dordże w XIX wieku.  Obie te linie są praktykowane w  klasztorach Khordong w Tybecie i Indiach, a dzięki Czime Rigdzinowi Rinpocze, Taklungowi Tsetrulowi Rinpocze, Czime Gjaltsenowi Rinpocze i innym lamom, dostępne są także w Polsce. 

Bieżące wydarzenia

Ośrodek otwarty jest dla odwiedzających codziennie

od 13.00 do 16.00.

Zwiedzanie poza godzinami otwarcia zakłóca praktyki odbywające się na terenie Dropan Ling. Prosimy o poszanowanie dla praktykujących i stosowanie się do tych godzin.

Z powodu pojawiania się w ośrodku przypadków zachorowań na Covid-19, prosimy, by przed przyjazdem upewnić się, że nie jest się chorym i by nosić maseczki w miejscach, gdzie się gromadzimy.

Odnalezienie inkarnacji Taklunga Tsetrula Rinpocze czytaj dalej...

Regularne praktyki poza kursami:

Dni powszednie: 9.00 - Riło Sangczio,

                            19.00 Mały Rigdzin

​Dni specjalne (dzień Guru Rinpocze, dzień Dakiń, dzień Strażników, pełnia i nów): 17.00 Duży Rigdzin.

Praktyki wykonywane przez mnichów w dni specjalne  - 9.00-12.00, 13.30-16.00 czytaj więcej...

Zarejestruj przyjazd...

Skontaktuj się z nami 

Związek Buddyjski Khordong Darnków 18 
57 - 343 Lewin Kłodzki 
E-mail: 
info@khordong.pl
Tel. (+48) 601 35 77 76 

 Fragment tanki przedstawiającej Padmasambhawę,

z kolekcji I Dodrupczena. Własność Tulku Thondupa Rinpocze.

bottom of page