top of page

Buddyzm jest zaliczany do trzech głównych religii świata, jednak nie opiera się na wierze w Boga, lecz na dążeniu do zrozumienia siebie i bycia w zgodzie ze swoją prawdziwą naturą. Służą temu niezliczone metody, odpowiednie dla osób o różnych predyspozycjach i skłonnościach. Całą tę różnorodność można zawrzeć w trzech wskazówkach przekazanych przez Buddę: nie szkodź innym, rób tylko to, co pozytywne, ćwicz swój umysł. 

Khordong i Dziangter, tradycje praktykowane w  Dropan Ling, ośrodku założonym przez Czime Rigdzina Rinpocze, należą do szkoły Ningmapa buddyzmu tybetańskiego. Wywodzą się one z nauk, które dotarły do Tybetu w VIII w.  dzięki Padmasambhawie. Część tych nauk została odkryta w późniejszych czasach. Zalicza się do nich np. Dziangter nauki odkryte przez Rigdzina Godema w XIV wieku,  oraz nauki linii Khordong, odkryte przez Nudena Dordże w XIX wieku.  Obie te linie są praktykowane w  klasztorach Khordong w Tybecie i Indiach, a dzięki Czime Rigdzinowi Rinpocze, Taklungowi Tsetrulowi Rinpocze, Czime Gjaltsenowi Rinpocze i innym lamom, dostępne są także w Polsce. 

Program kursów letnich 2024

29 czerwca - Tulku Dakpa Rinpocze 

Inicjacja Padmasambhawy

29 czerwca - 2 lipca - Tulku Dakpa Rinpocze 

Wyjaśnienia do Siedmiolinijkowej Modlitwy

3 lipca - Tulku Dakpa Rinpocze - Inicjacja Czenrezika

04 - 11 lipca - Drubczen Droła Kundrol (Czenrezik)

13 - 18 lipca - Dziomo Gudrun - Praktyka cziod

19 - 21 lipca - Lama Rinczen - Po co mi buddyzm?

22 lipca - 3 sierpnia - XVIII praktyka ofiarowania lampek

4 - 11 sierpnia - Drubczen Dordże Phurby

12 - 30 sierpnia - Kontynuacja praktyki ofiarowania lampek

​​​

 

Poza kursami, praktyki odbywają się w dni specjalne (dzień Guru Rinpocze, dzień Dakiń, dzień Strażników, pełnia i nów) o godzinie 10.00

Ośrodek otwarty jest dla zwiedzających codziennie od 13.00 do 16.00. Zwiedzanie poza godzinami otwarcia zakłóca praktyki odbywające się na terenie Dropan Ling. Prosimy o poszanowanie dla praktykujących i stosowanie się do tych godzin.

Skontaktuj się z nami 

Związek Buddyjski Khordong Darnków 18 
57 - 343 Lewin Kłodzki 
E-mail: 
info@khordong.pl
Tel. (+48) 601 35 77 76 

 Fragment tanki przedstawiającej Padmasambhawę,

z kolekcji I Dodrupczena. Własność Tulku Thondupa Rinpocze.

bottom of page