Buddyzm jest zaliczany do trzech głównych religii świata, jednak nie opiera się na wierze w Boga, lecz na dążeniu do zrozumienia siebie i bycia w zgodzie ze swoją prawdziwą naturą. Służą temu niezliczone metody, odpowiednie dla osób o różnych predyspozycjach i skłonnościach. Całą tę różnorodność można zawrzeć w trzech wskazówkach przekazanych przez Buddę: nie szkodź innym, rób tylko to, co pozytywne, ćwicz swój umysł. 

Khordong i Dziangter, tradycje praktykowane w  Dropan Ling, ośrodku założonym przez Czime Rigdzina Rinpocze, należą do szkoły Ningmapa buddyzmu tybetańskiego. Wywodzą się one z nauk, które dotały do Tybetu w VIII w.  dzięki Padmasambhawie. Część tych nauk została odkryta w późniejszych czasach. Zalicza się do nich np. Dziangter nauki odkryte przez Rigdzina Godema w XIV wieku,  oraz nauki linii Khordong, odkryte przez Nudena Dordże w XIX wieku.  Obie te linie są praktykowane w  klasztorach Khordong w Tybecie i Indiach, a dzięki Czime Rigdzinowi Rinpocze, Taklungowi Tsetrulowi Rinpocze, Czime Gjaltsenowi Rinpocze i innym lamom, dostępne są także w Polsce . 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Bieżące wydarzenia

Ośrodek otwarty jest dla odwiedzających codziennie

od 13.00 do 16.00.

Zwiedzanie poza godzinami otwarcia zakłóca praktyki odbywające się na terenie Dropan Ling. Prosimy o poszanowanie dla praktykujących i stosowanie się do tych godzin.

 

W okresie 3 - 24 czerwca ośrodek będzie całkowicie zamknięty dla turystów i praktykujących. W tym czasie odbywał się będzie zamknięty kurs holenderskiej sanghi Lamy Leny. W tym czasie nie ma możliwości odwiedzania Dropan Ling.

 

 

Program na lato:

2-31 lipca - Praktyka ofiarowania lampek maślanych

3 lipca - Obchody rocznicy parinirwany Czime Rigdzina Rinpocze

1-6 sierpnia - Praktyka czio

8-16 sierpnia - Drubczien Wadżrakilai

17-27 sierpnia - Kontynuacja praktyki ofiarowania lampek maślanych

Regularne praktyki poza kursami:

Dni powszednie - 17.00 Mały Rigdzin i Modlitwa ofiarowania lampek maślanych

Dzień Guru Rinpocze, Dzień Dakiń i Dzień Strażników - 9.00 Duży Rigdzin, 17.00 Mały Rigdzin i Modlitwa ofiarowania lampek maślanych.

 

 

 

Zarejestruj przyjazd...

Skontaktuj się z nami 

Związek Buddyjski Khordong Darnków 18 
57 - 343 Lewin Kłodzki 
E-mail: 
info@khordong.pl
Tel. (+48) 601 35 77 76 

 Fragment tanki przedstawiającej Padmasambhawę,

z kolekcji I Dodrupczena. Własność Tulku Thondupa Rinpocze.