top of page

Główne praktyki w Dropan Ling

Sadhana Guru Widjadhary (nazywana także Dużym Rigdzinem) oprócz Małego Rigdzina jest główną praktyką wykonywaną w tradycji Khordong. Jest to terma (skarb Dharmy) odkryta przez żyjącego w XVII w. założyciela linii Khordong, tertona Nudena Dordże Dropan Lingpę. Duży Rigdzin jest skróconą, wzbogaconą o instrukcje do medytacji wersją rozbudowanej praktyki guru jogi.

Praktyka Padmasambhawy (Mały Rigdzin) to krótka praktyka codzienna, będąca formą guru jogi Padmasambhawy. Jest to terma Nudena Dordże, dzięki której, jak mówił Czime Rigdzin Rinpocze, wiele osób osiągnęło Stan Buddy.

Modlitwa ofiarowania lampek jest praktyką grupową, wykonywaną każdego roku w Dropan Ling, a także w klasztorze Khordong w Indiach, podczas której ofiarowuje się 100 000 lampek, których światło rozjaśnia mroki niewiedzy. Praktyka polega na oczyszczaniu, napełnianiu olejem, zapalaniu lampek maślanych, oraz recytacji modlitwy ofiarowania. Każda z tych czynności pozwala oczyścić zaciemnienia umysłu i zgromadzić dobrą karmę, np. czyszczeniu lampek towarzyszy recytacja mantry Wadżrasattwy, która sprawia, że nie jest to tylko czyszczenie brudnych naczyń, lecz zręczny sposób na oczyszczenie negatywnej karmy. Modlitwa ofiarowania lampek jest termą umysłu Czime Rigdzina Ripocze, którą odkrył podczas trzyletniego odosobnienia. Dzięki temu, że została ona odkryta niedawno, moc jej błogosławieństwa jest szczególnie silna. Podczas kursów dwa razy dziennie ofiarowujemy lampki, a oprócz tego wykonujemy sadhany Dużego i Małego Rigdzina. Cały kurs trwa trzy tygodnie i jest to czas poświęcony intensywnej praktyce. Każdego roku uczestniczy w nim syn Czime Rigdzina Rinpocze, Tulku Migme.

Drubczien Dordże Phurby – drubczio jest kilkudniową intensywną praktyką grupową, podczas której wykonuje się rozbudowany rytuał i nieprzerwanie recytuje mantrę. Intensywność takiej praktyki sprawia, że odnowione zostają złamane ślubowania i ma ona skutek podobny medytacji na odosobnieniu. Drubczien Dordże Phurby ma szczególną moc ochronną i pozwala pokonać przeszkody. Coroczna praktyka została zapoczątkowana w Dropan Ling przez Taklunga Tsetrula Rinpocze i jest ona zgodna z tradycją linii Dziangter. Tekst praktyki to terma (skarb) Rigdzina Godema.

Czod – to praktyka indywidualna, polegająca na porzuceniu przywiązania do swojego ciała, rozwinięciu współczucia i szczodrości dla wszystkich istot, a przede wszystkim dla tych, którzy chcą nam zaszkodzić. Wszystko to jest możliwe dzięki zrozumieniu pustki, będącej tu zarówno środkiem jak i celem praktyki. W tradycji ośrodka Dropan Ling wykonuje się kilka praktyk Czod: termę pochodzącą od Nudena Dordże, termę Gonpo Łangjala, a także popularną we wszystkich liniach Ningma termę Dzigme Lingpy.

Sadhana Dordże Drolo jest rozbudowaną praktyką, którą, ze względu na jej długość, wykonuje się zazwyczaj na indywidualnych odosobnieniach albo jako praktykę grupową.

Dordże Drollo jest jedną z ośmiu głównych manifestacji Padmasambhawy. 
Jest to gniewna forma, której szczególną właściwością jest pokonywanie przeszkód. Praktyka wykonywana w Dropan Ling jest termą Nudena Dordże.

 

 

 

 

 

bottom of page