top of page

Tulku Urgjen Cziemcziok

Tulku Urgjen Cziemcziok urodził się 15 sierpnia1956 roku w Kalimpongu w Indiach jako syn Czime Rigdzina Rinpocze. XVI Karmapa oraz Duddziom Rinpocze rozpoznali w nim tulku Lamy Łonpo Urgjena Cziemczioka z klasztoru Siczien, natomiast Czime Rigdzin Rinpocze rozpoznał go jako emanację Wairoczany. Nie zostało to jednak ogłoszone aż do roku 1985.

 

Tulku kształcił się na uniwersytecie Wiswa Bharati, gdzie otrzymał tytuł magistra w dziedzinie starożytnej historii, kultury i archeologii Indii oraz języka i literatury Tybetu. W latach 1986-1995 pracował jako wykładowca w Centrum Studiów nad Himalajami na Uniwersytecie Zachodniego Bengalu.

Podczas podróży do Tybetu, którą odbył w 1990 roku wraz z Czime Rigdzinem Rinpocze, otrzymał pełen przekaz nauk Khordong Tersar.

 

Porzucił pracę akademicką, by w 1995 roku podjąć się nadzorowania budowy klasztoru Khordong w Siliguri. W czasie losaru w roku 2002 został ogłoszony przez Czime Rigdzina Rinpocze jego regentem i głową klasztoru. Od tego czasu Tulku Urgjen całkowicie poświęcił się zarządzaniu klasztorem i podtrzymaniu tradycji Khordong poprzez działaność w Stowarzyszeniu Czime Rigdzina Rinpocze. Niemal co roku odwiedza Europę, a podczas swoich podróży naucza i udziela inicjacji.

bottom of page