Tulku Thondup Rinpocze

 

Tulku Thondup Rinpocze urodził się 1939 roku w Golok w regionie Amdo
we Wschodnim Tybecie. W wieku 5 lat został rozpoznany jako tulku Khenpo Konczioka Dronme (Khenpo Konme), słynnego uczonego związanego z klasztorem Dodrupczien. Po intronizacji Tulku zamieszkał w klasztorze, gdzie otrzymał pełne wykształcenie i uzyskał tytuł dordże lopona.

 

W roku 1957, po chińskiej inwazji, Tulku opuścił Tybet i wraz z Dodrupczienem Rinpocze udał się do Indii. W roku 1963 otrzymał od rządu Indii stypendium na badania naukowe, prowadzone w ramach programu uniwersytetu w Szantiniketan. W roku 1967 zaproponowano mu stanowisko adiunkta na uniwersytecie Lucknow. Funkcję tą pełnił aż do roku 1976, kiedy otrzymał propozycję objęcia posady adiunkta na Uniwersytecie Wiswa Bharati w Szantiniketan.

 

W roku 1980 Tulku Thondup Rinpocze wyjechał do Stanów Zjednoczonych jako profesor wizytujący Uniwersytetu Harvard. Od tej pory mieszka w Cambridge w Massachusetts, gdzie poświęca się tłumaczeniu i pisaniu dzieł na temat historii oraz praktyki buddyjskiej. Jest on autorem takich bestsellerów jak Uzdrawiająca moc umysłu, Ukryte nauki Tybetu, czy wydany ostatnio Mistrzowie medytacji i cudów. Rinpocze jest związany Buddhayana Foundation, Mahasiddha Nyingmapa Center i Chorten Gompą.

 

 

Tulku Thondup Rinpocze o swoich związkach

z Czime Rigdzinem Rinpocze

Wiele mnie łączy z Czime Rigdzinem Rinpocze. Wielki terton, Khordong Terczien Nudan Dordże był bratankiem Pierwszego Dodrupczienia Rinpocze, a główny nauczyciel Czime Rigdzina Rinpocze, Tulku Tsulthrim Zangpo (Tulku Tsullo), był uczniem Trzeciego Dodrupcziena Rinpocze. Gompa Szukcziung, główna siedziba Tulku Tsulthrim Zangpo, znajduje się zaledwie 30 km od klasztoru Dodrupczien.

Zostałem rozpoznany jako tulku Khonme Khenpo, jednego z czterech wielkich khenpo żyjących na początku dwudziestego wieku w klasztorze Dodrupczien. Khonme Khenpo długo mieszkał w pustelni Szukcziung i zbudował w tam wielką stupę. Szukcziung jest jednym z trzech głównych klasztorów linii Khordong. Pozostałe dwa to Bane i Khordong.

 

Tertul Czime Rigdzin Rinpocze opuścił Kham w młodym wieku. Spędził kilka lat
w Środkowym Tybecie, po czym osiedlił się w Indiach.

W roku 1957 razem z Kjabdzie Dodrupczienem Rinpocze uciekłem do Indii. Osiedliliśmy się tam jako uchodźcy. W roku 1962, w Kalimpongu, przypadkowo spotkałem Czime Rigdzina Rinpocze. Było to tuż po jego powrocie z Włoch
i Niemiec. Rinpocze natychmiast zaproponował mi, bym przyjechał do Szantiniketan, jeśli tylko będę potrzebował pomocy fiansowej albo pracy.
W tamtych czasach Rinpocze był jedynym Tybetańczykiem w Indiach, który pracował jako wykładowca uniwersytecki. Po pewnym czasie pojechałem
do Szantiniketan i Rinpocze pomógł mi złożyć na uniwersytecie podanie
o stypendium naukowe. Otrzymałem je w 1963 roku i od tego czasu, przez trzy
czy cztery lata, mieszkałem z rodziną Rinpocze. Wziął mnie pod swoje skrzydła
i opiekował się mną jak ojciec i brat. Lata spędzone w Szantiniketan były to dla mnie bardzo szczególnym okresem spokoju. Nigdy nie zapomnę tego czasu.

 

W 1967 roku Uniwersytet Lucknow oferował mi stanowisko adiunkta, więc przeprowadziłem się do Lucknow i nauczałem tam przez dziewięć lat.

W 1976 roku, po latach starań czynionych przez Czime Rigdzina Rinpocze, uniwersytet w Szantiniketan zaproponował mi objęcie posady adiunkta. Przyjechałem z powrotem do Szantiniketan i nauczałem tam przez cztery lata. Przez cały ten czas mieszkałem u Rinpocze.

W 1980 roku wyjechałem do Stanow Zjednoczonych, gdzie nauczałem
na Uniwersytecie Harvarda jako profesor wizytujący. Nigdy już nie powróciłem
do Indii.

Rinpocze był jedną z wielkich postaci w historii Ningma. Łączył w sobie zdumiewającą moc i naturalną miłość, co jest niezwykle rzadkie. Rinpocze kochał mnie jak brata i troszczył się o mnie jak o własne dziecko. Chciał, bym nauczał
i prowadził życie lamy, ale wolałem poświęcić się pisaniu i tylko czasem wygłaszać prelekcje.

Mam nadzieję, że uczniowie Rinpocze nadal będą doświadczali mocy jego błogosławieństwa. Jest ono takie, jakie jest – wolne od emocjonalnych
i intelektualnych wpływów.

© Copyright 2017 Związek Buddyjski Khordong, Darnków 18, 57-343 Lewin Kłodzki