Khordong Network: Poland | Germany | India |

Historia ośrodka Drophan Ling w Darnkowie

Ośrodek Związku Buddyjskiego Khordong znajduje się w miejscowości Darnków (niedaleko Kudowy Zdrój i granicy z Czechami - (zobacz mapkę dojazdu >>). W 1995 roku dwóch członków sanghi podarowało J.Św. Czime Rigdzinowi Rinpocze 7 hektarów ziemi w Darnkowie. Odwiedziwszy to miejsce Rinpocze powiedział, że przypomina mu teren, gdzie Nudan Dordże (Rinpocze był jego inkarnacją) założył swój pierwszy klasztor. Rinpocze przekazał ziemię Związkowi Khordong w Polsce z prośbą i życzeniem, aby założyć tu ośrodek buddyjski i centrum odosobnień, gdzie rozwijałaby się tradycja Dziangter i Khordong. Rinpocze nadał ośrodkowi nazwę Drophan Ling – pożytek dla wszystkich.

Od 1997 roku w Darnkowie corocznie odbywa się ceremonia ofiarowania lampek maślanych, podczas której ofiarowujemy 111.111 lampek w intencji pokoju na świecie. Ze względu na brak zaplecza, w pierwszym roku ceremonia nie odbyła się na terenie ośrodka tylko w ośrodku wczasowym na dole we wsi. W marcu 1998 roku podjęto decyzję, że kolejny kurs ma się odbyć już na terenie ośrodka. W tamtym czasie nie było bitej drogi, wody bieżącej, miejsc noclegowych, sanitariatów, elektryczności ani miejsca do praktyki. Przygotowania do zorganizowania kursu stały się jednocześnie przygotowaniami do powstania ośrodka.

Przez następne lata ponad trzysta osób z całej Europy przyjeżdżało na kursy, aby praktykować wspólnie z Rinpocze. W lipcu 1999 roku miała miejsce uroczystość położenia kamienia węgielnego pod murowany budynek gompy.

W kwietniu 2001 roku rozpoczęliśmy budowę. Powoli, etapami, rok po roku wykańczaliśmy naszą gompę. W 2007 roku główna sala medytacyjna została ozdobiona przepięknymi, tradycyjnymi malowidłami buddyjskimi wykonanymi przez malarzy z Bhutanu. Wykończona tradycyjnymi malowidłami gompa w Darnkowie jest jedynym tego rodzaju obiektem w Polsce i jednym z niewielu w Europie.

Równocześnie z budową gompy tworzyliśmy zaplecze socjalne. Zbudowaliśmy kompleks sanitarny, dormitorium, wyremontowaliśmy stary kamienny domek i jadalnię, budujemy nowe dormitorium.

Udało się nam w Darnkowie stworzyć miejsce, w którym cała sangha europejska może praktykować zgodnie z naukami Padmasambhawy i tradycją Khordong. Powstało miejsce, w którym organizujemy regularne kursy z nauczycielami buddyzmu tybetańskiego, gdzie możliwa jest praktyka grupowa i indywidualna. Miejsce, w którym tłumaczy się, wydaje i przechowuje buddyjskie teksty oraz kultywuje tradycję tybetańską.

Związek Buddyjski Khordong w Polsce zwraca się z gorącą prośbą o dalsze finansowe wsparcie rozwoju ośrodka Drophan Ling w Darnkowie. Każda darowizna niezależnie od jej wielkości pomoże w realizowaniu tego przedsięwzięcia.
Związek Buddyjski Khordong ; Bank PKO BP SA ; 90 1020 5112 0000 7902 0035 5347.

Dziękujemy


Jesteśmy szczęśliwi, że udało się nam zrobic tak dużo. Było to możliwe dzięki ogromnej ilości darowizn oraz dzięki pracy całej sanghi. Chcielibyśmy podziękować wszystkim pomagajacym, wszystkim sponsorom za ich wkład w budowę ośrodka.

Zarząd Związku Buddyjskiego Khordong